Etusivu / Hallinto

Hallinto

Kunnan asukkaat valitsevat kunnanvaltuuston joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää kunnan asioista, vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.

Kunnanvaltuuston nimittämä:

  • Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.
  • Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa.
  • Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka tekevät päätöksiä mm. koulutus- ja päivähoitoasioista, ympäristö- ja yhdyskunta-asioista sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimeen liittyvistä asioista.
Valtuustosali